XIII коnkurs COGNITIA LIBERA

XIII коnkurs COGNITIA LIBERA

Gimnazija " Ruđer Bošković“ Beograd, Kneza Višeslava 17

О b j a v lj u j e

XIII коnkurs COGNITIA LIBERA

Za eseje iz oblasti filozofije

 

Теме:

Šta je kritika?
“Bolje je nepravdu trpeti, nego je činiti.” U kojoj meri se slažeš sa ovim stavom?
Etika između dužnosti i koristi
“Pusti onog koji bi da pomeri svet, da prvo pomeri sebe.” Analiziraj ovaj stav

 

Radove u elektronskoj formi (pdf format) poslati na cognitia.libera@boskovic.edu.rs. 

Rok za slanje radova je 30. 03. 2018. godine.

Lista radova koji ulaze u finale konkursa biće objavljena do 20. 04. 2018. godine.

Finale konkursa održaće se u maju 2018. godine u Gimnaziji “Ruđer Bošković”.

 

Eseji koji budu prošli u finale takmičenja će biti objavljeni u zborniku radova.

Za najbolji rad predviđena je vredna nagrada.