Upis

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika.

Svi kandidati na upisu polažu test opštih sposobnosti.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

1.Obrazac prijave
2.Originalno svedočanstvo o prehodnom školovanju
3.Izvod iz matične knjige rođenih
4.Đačku knjižicu iz prethodnog školovanja
5.Dokaz o položenom kvalifikacionom ispitu
6.Diplome ili druge dokaze o postignutim rezultatima na takmicenjima verifikovanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Visina školarine, način i rokovi plaćanja, kao i uzajamne obaveze potpisnika regulisane su posebnim Pravilnikom o školarini, kao i Ugovorom zaključenim između škole i roditelja (staratelja) ili trećeg lica (insititucije i sl).

Školarinom su obuhvaćene sledeće usluge:

-osnovne: redovna nastava, izborna nastava, fakultativna nastava, seminari i istraživački projekti, pripremna nastava;
-dodatne: ishrana, garderoba, udžbenici, pribor, izleti, posete, ekskurzije. 

 

Upis Osnovna škola

Upis Gimnazija